Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Metodická pomůcka MMR a MPO o elektronických komunikacích

Metodická pomůcka MMR a MPO o elektronických komunikacích

Vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena