Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > Metodický výklad MŽP k předchodným ustanovením zákona č. 39/2015 Sb.

Metodický výklad MŽP k předchodným ustanovením zákona č. 39/2015 Sb.

Metodický výklad MŽP k čl. II bodu 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena