Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní rozhodování a stavební řád > K ochraně před povodněmi při umisťování staveb

K ochraně před povodněmi při umisťování staveb

Materiál poskytuje informace z oblasti umisťování staveb ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena