Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány > Metodické sdělení k stanoviskům, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování

Metodické sdělení k stanoviskům, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování

Metodické sdělení k podkladům a lhůtě pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena