Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu

Vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává toto metodické sdělení k problematice vymezování architektonicky nebo urbanisticky významných staveb v územním plánu. Metodické sdělení reaguje na změny provedené ve vyhlášce č. 500/2016 Sb. s účinností od 29. 1. 2018.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena