Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Odpojování objektů od CZT a průmět územní energetické koncepce

Odpojování objektů od CZT a průmět územní energetické koncepce

Metodické sdělení se vyjadřuje k možnosti řešení problematiky odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem prostřednictvím územního plánu a ke způsobu promítnutí územní energetické koncepce do územního plánu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena