Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

Metodické sdělení se zabývá problematikou veřejně prospěšných staveb zejména dopravní infrastruktury, konkrétně jejich vymezením v územním plánu, jejich umisťováním v koridorech vymezených územním plánem a mimo ně, a otázkou, jaké části souboru staveb lze považovat za součást veřejně prospěšné stavby.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena