Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu

Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu

Metodické doporučení je aktualizací předchozí metodiky z roku 2015. Popisuje jednotlivé fáze veřejného projednání územního plánu, cituje související ustanovení stavebního zákona a uvádí další právní souvislosti, zejména rozsudky Nejvyššího správního soudu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena