„Povinná“ změna územního plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj vydává metodické sdělení k problematice povinnosti obce pořídit změnu územního plánu v situaci, kdy se územní plán dostal do rozporu se schválenou politikou územního rozvoje nebo se zásadami územního rozvoje.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena