Osnova zadání územního plánu

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje připravili osnovu zadání územního plánu sestavenou do tabulky. Tato osnova složí jako podklad pro doplnění jednotlivých věcných požadavků na zpracování návrhu územního plánu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena