Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

Předmětem metodického pokynu, který zpracoval odbor územního plánování MMR, je komentovaná osnova zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena