Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v ZÚR a následných změn územního plánu

Metodické sdělení MMR k problematice koridorů územních rezerv v ZÚR a následných změn územního plánu

Odbor územního plánování MMR zpracoval ve spolupráci s Českou společností pro stavební právo metodické sdělení k problematice koridorů územních rezerv v zásadách územního rozvoje a následných změn územního plánu po jejich prověření územní studií.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena