Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

Metodické sdělení MMR k postupu pořizování změny územního plánu vyvolané změnou mapového podkladu

Odbor územního plánování MMR se v rámci své metodické činnosti vyjadřoval k dotazu, jak optimálně postupovat v případech, kdy digitalizací katastrální mapy došlo k takovým rozdílům oproti kresbě původního mapového podkladu, jež jsou v měřítku zpracování územního plánu viditelné pouhým okem.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena