Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu

Metodické sdělení k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu

Aktualizace metodického sdělení MMR k vymezování ploch pro golfové hřiště v územním plánu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena