Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení k vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

Metodické sdělení k vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 53 stavebního zákona

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena