Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodické sdělení MMR k postupu pořizování územního plánu v případě, kdy byl požadavek na posouzení

Metodické sdělení MMR k postupu pořizování územního plánu v případě, kdy byl požadavek na posouzení

Odbor územního plánování se vyjadřoval k metodickému dotazu, který se týkal problematiky postupu pořizování územního plánu v případě, kdy z vyhodnocení výsledků projednání vyplynul dodatečný požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena