EIA - navazující řízení

Metodická pomůcka odboru stavebního řádu k navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena