Ministerstvo > Stavební právo > Publikace a odborné texty > Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel v územních plánech a dalších dokumentech územního plánování. Vysvětluje, co je urbanistická struktura vesnice a proč je ji třeba respektovat, uvádí, co charakterizuje a čím se vyznačuje vesnický prostor a jaké složky tvoří urbanistickou strukturu vesnice, seznamuje s tradičním obrazem vesnice a specifickými rysy vesnické zástavby, představuje základní hlediska, podle nichž by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, a předkládá doporučení.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena