Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Přehled platných právních předpisů > Další předpisy > Seznam ČSN Výtahy a zdvihací plošiny - bezbariérová řešení

Seznam ČSN Výtahy a zdvihací plošiny - bezbariérová řešení

Seznam ČSN, které souvisí s některými ustanoveními bodu 1.7. - Výtahy a zdvihací plošiny (šikmé i svislé) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena