Ministerstvo > Stavební právo > Pracovní skupiny > Česko – německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje

Česko – německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje

Na základě iniciativy obou zemí z roku 2004 byla v dubnu 2006 ustavena Česko - německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. Za českou stranu jsou členy této pracovní skupiny zástupci MMR, MD, MŽP a krajů sousedících se SRN.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena