Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady

Přehled o stavu plnění úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a z příslušných usnesení vlády.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena