Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo v souladu s § 33 odst. 4 stavebního zákona návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky, a to včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území a souvisejících materiálů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena