Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje

Koordinační výbor pro zpracování Politiky územního rozvoje je orgán tvořený zástupci příslušných ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy a krajů. Náplní činnosti Koordinačního výboru je zejména rozhodování o problémech zjištěných při práci Konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje, které přesahují odbornou rovinu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena