Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování

Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena