Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika územního rozvoje České republiky > Brožura - Politika územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. 9. 2021)

Brožura - Politika územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1. 9. 2021)

Upozornění: S ohledem na závaznost Aktualizace č. 6 Politika územního rozvoje ČR od 1. září 2023 jsou tyto brožury již neaktuální, Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje jejich aktualizaci.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena