Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Politika architektury a stavební kultury České republiky > Zpráva o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR – připomínkové řízení

Zpráva o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury ČR – připomínkové řízení

Od 10. 12. do 28. 12. 2020 probíhá meziresortní připomínkové řízení k materiálu „Zpráva o vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky“. Ve stejné době je komukoliv dána možnost zaslat k tomuto materiálu připomínky na adresu pask@mmr.cz. Nejedná se o veřejné projednání jako např. u Politiky územního rozvoje ČR, zákon tuto povinnost v případě Politiky architektury a stavební kultury ČR nevyžaduje. V připomínkách je třeba uvést: kdo připomínku uplatňuje (jméno a příjmení, případně e-mailový kontakt), k jakému materiálu a k jaké jeho části se připomínka vztahuje, a co se navrhuje.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena