Politika územního rozvoje 2006

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě usnesení vlády č. 321 ze dne 7.4.2004, v souladu s Akčním programem Ministerstva pro místní rozvoj na období říjen 2004 - červen 2006, s §22 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pracovním návrhem stavebního zákona pořídilo dokument – Politika územního rozvoje České republiky. Dne 17. 5. 2006 byl materiál „Návrh Politiky územního rozvoje ČR“ projednán vládou ČR a schválen usnesením vlády č. 561. Materiál byl připravován ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy a s kraji.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena