Ministerstvo > Stavební právo > Koncepce a strategie > Archiv koncepčních a strategických dokumentů > Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) zveřejnilo Návrh Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky na svých internetových stránkách a je možné k němu podávat písemné připomínky ze strany obcí a veřejnosti na základě § 33 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena