Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Politika architektury a stavební kultury bude aktualizována

Politika architektury a stavební kultury bude aktualizována

Vláda vzala na vědomí vyhodnocení plnění Politiky architektury a stavební kultury České republiky k roku 2020. Zároveň uložila do konce roku 2022 předložit její aktualizaci, přičemž má být zohledněn materiál Náměty k aktualizaci.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena