Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR

Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, kterou pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu se stavebním zákonem a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena