Požadavky na schodiště v bytovém domě

Z hlediska celoživotního bydlení v přirozeném prostředí jedince má vyšší prioritu bytový dům s výtahem, který umožňuje plně bezbariérové užívání společných prostor jednotlivých podlaží. Pro sklon schodišťového ramene a výšku schodišťového stupně se nepoužijí požadavky bezbariérové vyhlášky na tyto konstrukce. Bytový dům bez výtahu ze své podstaty vykazuje zásadní překážky v přístupnosti. Pro splnění požadavků bezbariérové vyhlášky musí alespoň jedno podlaží pro bydlení umožňovat užívání všech společných prostor jako plně bezbariérové.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena