Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Pěší zóna - hmatové prvky pro osoby s omezenou schopností orientace

Pěší zóna - hmatové prvky pro osoby s omezenou schopností orientace

Užívání pěší zóny osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být vždy plně bezpečné. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v žádném ustanovení neobsahuje specificky pro pěší zónu zákaz či omezení provedení příslušného hmatového ani příslušného akustického prvku.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena