Indukční smyčka pro neslyšící osoby

Nedoslýchavé osoby mají zachovaný určitý stupeň sluchového vjemu. Ve stavbách se provádí opatření ve prospěch jeho efektivního využívání, například interakce indukční smyčka a sluchadlo. Indukční smyčka patří ke stavbě, má univerzální využití a na její aplikaci se vztahují předpisy stavebního práva. Jejím smyslem je zajistit bezpečné a důstojné užívání staveb pro nedoslýchavé osoby. Naopak sluchadlo jako prvek na straně uživatele je zmíněno jen pro informaci z důvodu lepší představy o funkčnosti celého systému. Sluchadlo je osobní pomůcka konkrétního uživatele. Sluchadlo není vázáno na stavbu a předpisy stavebního práva se na něj nevztahují.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena