Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti bezbariérového užívání staveb > Aplikace požadavků na zdvihací plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb

Aplikace požadavků na zdvihací plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá metodickou pomůcku s názvem „Aplikace požadavků na zdvihací plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb“. Jejím cílem je usnadnění aplikace vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška)“.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena