Prodloužení výzvy CLLD_16_002

Odbor regionální politiky prodlužuje termín pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. října 2016.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena