Modifikace výzvy CLLD_15_001

Přidání nových indikátorů pro oblast sociálního podnikání a prorodinných opatření na specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena