Druhá výzva SCLLD

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 v souladu s usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, jímž bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena