Řízení rozvoje obcí

Zaměření projektu je na zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich strategických rozvojových dokumentů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena