V oblasti regionální politiky

Principy udržitelného rozvoje odrážejí mj. tyto dokumenty:

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena