Ministerstvo > Regionální politika > Informace a aktuality > Aktivity v oblasti regionálního rozvoje se opírají o výsledky aplikovaného výzkumu

Aktivity v oblasti regionálního rozvoje se opírají o výsledky aplikovaného výzkumu

MMR dne 9. dubna 2019 uspořádalo konferenci Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje věnovanou problematice aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy. 4. ročník konference představil kromě programů Technologické agentury ČR výsledky čtyř projektů aplikovaného výzkumu souvisejících s problematikou rozvoje území. Cílem konference bylo poukázat na důležitost aplikovaného výzkumu ve státní správě a šíření povědomí o jeho výsledcích, které nacházejí uplatnění v rozhodovací praxi. Konference se zúčastnili především zástupci akademické sféry, územních samospráv a státní správy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena