Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Ročenka cestovního ruchu > Cestovní ruch v České republice 2012

Cestovní ruch v České republice 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vás i letos seznámí s aktivitami, kterým se věnovalo v oblasti cestovního ruchu za rok 2012. Jedná se zejména o statistické informace a trendy cestovního ruchu, aktivity v oblasti koncepční, legislativní a mezinárodní činnosti v cestovním ruchu. Tyto aktivity mají charakter jednak správních činností vycházející z kompetencí MMR ČR jako ústředního orgánu státní správy anebo jsou zaměřeny ke konkrétním opatřením podporující rozvoj cestovního ruchu v České republice.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena