Ministerstvo > Cestovní ruch > Statistiky a analýzy > Ročenka cestovního ruchu > Cestovní ruch v České republice 2011

Cestovní ruch v České republice 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnovalo opět v roce 2011 velkou pozornost aktivitám na rozvoj a podporu cestovního ruchu, zejména pak v oblastech koncepce, legislativy, mezinárodní činnosti a statistik, o kterých se můžete dočíst v níže přiložené publikaci.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena