Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu

25. května 2016: Modul zaměstnanosti v cestovním ruchu je nástrojem zaměřeným na systematické zjišťování makroekonomických ukazatelů zaměstnanosti v cestovním ruchu v souvislosti se zaměstnaností v celém národním hospodářství konkrétní země.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena