Volný pohyb služeb v Evropské unii

V Evropské unii funguje smluvně zakotvený jednotný vnitřní trh, který je založen na čtyřech základních svobodách: na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Smlouva o založení Evropského společenství ve znění smlouvy z Nice je k dispozici zde: http://www.euroskop.cz/gallery/2/756-smlouva_o_es_nice.pdf. V současnosti probíhá proces ratifi kace Lisabonské smlouvy http://www.euroskop.cz/192/sekce/ke-stazeni/, což je další novela zakladatelských smluv. Pokud dojde k jejímu konečnému přijetí, dojde jednak ke změně názvu celého dokumentu (nově Smlouva o fungování Evropské unie místo Smlouvy o založení Evropského společenství) a také k přečíslování příslušných článků.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena