Směrnice o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES

Volný pohyb služeb v EU byl zakotven již ve smlouvě zakládající Evropské společenství v 50. letech minulého století. Přesto stále ještě existuje celá řada překážek, které přeshraniční poskytování služeb znesnadňují či přímo znemožňují. Aby došlo k odstranění nebo alespoň ke zmírnění těchto bariér, byla v prosinci roku 2006 přijata směrnice o službách na vnitřním trhu 2006/123/ES, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:CS:PDF.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena