Podmínky přeshraničního poskytování služeb osobami samostatně

OSVČ mohou přeshraničně poskytovat služby pouze dočasně a příležitostně. Pojem dočasnosti není nikde závazně defi nován, do úvahy se bere především délka poskytování služeb, pravidelnost, periodicita a spojitost. Naprosto nezbytnou podmínkou je, aby daná služba byla poskytována i v zemi původu. Nepřípustné je, aby poskytovatel služby pravidelně (např. vždy týden v měsíci či jeden den v týdnu) vyjížděl a poskytoval danou službu v jiné zemi v rámci přeshraničního poskytování služeb. Také služby, jejichž poskytování je vázáno na určitou provozovnu – nemovitost, nelze obecně poskytovat přeshraničně. Přeshraničně nelze tedy provozovat např. hotel, restauraci, kamennou cestovní kancelář či kadeřnický salón.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena