Daňové aspekty

Pro účely daně z příjmů je vždy třeba určit, kde má příslušná osoba neomezenou daňovou povinnost (kde zdaňuje své celosvětové příjmy), kde je tedy daňovým rezidentem, jinak řečeno, kde má daňový domicil. Postupuje se dle příslušného zákona o dani z příjmu a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž příslušná smlouva má v případě rozporu přednost. Přehled smluv (ČR má uzavřeny smlouvy se všemi zeměmi EU a i s řadou dalších států) o zamezení dvojího zdanění i s odkazy je k dispozici zde: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi/platne-smlouvy-o-zamezeni-dvojiho/1000487/6205/.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena