SCS/ZÁJEZD

Dne 1. 7. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena