Ministerstvo > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013

Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013

Usnesením č. 913 ze dne 23. července 2008 vláda ČR schválila Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 (dále jen Koncepce).

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena