Ministerstvo > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na rok 2010/2011

Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na rok 2010/2011

Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu je dokument schválený  usnesením vlády ČR č. 747 ze dne 20. října 2010. Cílem dokumentu je pojmenování hlavních krátkodobých a střednědobých problémů české ekonomiky, do kterých je zahrnuta i oblast cestovního ruchu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena